iridopleji (iridoplegia) pupillanın açılıp kapanma hareketlerinin yapılamadığı iris felci; iridoparalizi