irreversibl (irreversible) geriye dönüşü olmayan; düzelemeyen; iyileşmeyen