iskemi (isehemia) vücudun ya bir organın sınırlı bir bölümünde kanlanma eksikliği; yerel kanlanma eksikliği