iskemik atrofi (ischemic atrophy) uzun süren hafif iskemilerden sonra gelişen, parenkim hücrelerinin kaybı ve fibrozisle karakterize tablo