iskemik kolit (ischemic colitis) genellikle a. mesenterica inferior trombozu sonucu oluşan akut dolaşım yetmezliğine bağlı, sol fossa iliaca'da ağrı, kanlı diare, hafif ateş yükselmesi ve akut abdomen bulgularıyla seyreden, klinik olarak ülseratif kotiti andıran kaim bağırsak hastalığı