iskemik muskuler atrofi (ischemic muscular atrophy) bkz Volkmann sendromu