isoniazid zehirlenmesi (İNH-poisoning) INH tedavisi gören tüberkülozlu hastalarda izlenen, periferik nöropati, konvülsiyonlar, stupor, ataksi, bellek bozuklukları ve psikotik tablo ile karakterize zehirlenme