işitme kaybı (hearing loss) işitmenin kısmen ya da tümüyle kaybı; sağırlık