işten ve güçten kalma (temporary disability) kişinin hergün yaptığı işler ve hareketlerin travmatik bir olay sonrasında aksaması/yapılamaması; (10 güne kadar iş ve güce engel oluşturan ya da engel oluşturmayan=basit yaralar), (10-20 gün arası= orta derecede engel olan yaralar), (20 gün üzerinde iş ve güce engel olanlar=ağır yaralar); mutad iştigalden mahrumiyet ve mutad iştigale devam edememe