karatabanında seyreden, beynin arka bölümü ile beyinciğe kan götüren atardamar; baziler arter