aorttan ayrıldıktan sonra boyundaki damar sinir paketi içerisinde jugularis interna ile birlikte seyreden atardamar; sah daman; boyun atardamarı