bacağın diz altında kalan kesiminin bir bölümüne dağılan atardamar; fibular arter