karaciğer ile çevresindeki dokuların bir bölümüne dağılan atardamar