Sütün Faydaları süt çok önemli bir gıda maddesidir. Beslenmede en ön sırayı işgal eder. Protein, vitamin, tuzlar bakımından çok zengindir. Hemen hemen başka hiç bir gıdaya ihtiyaç göstermeden bir insanın beslenmesine yeter değerdedir. Yağ ve karbonhidrattan da oldukça zengin ve besleyicidir.

Sütün içinde bulunan bu gıda maddeleri ve yağ miktarı sağılan hayvanın cinsine göre değişir. Beslenme yönünden en değerli süt inek sütüdür. Bunu manda ve koyun sütü takip eder. Keçi sütü daha az değerlidir ve üstelik de Malta humması ismi verilen bir hastalığın geçmesine sebep olabilir.

Sütü Dezenfekte Etmek

Süt değerli bir gıda maddesi olmakla beraber, özel şekilde pastörize edilmeden veya kaynatılmadan içilmemelidir. Kaynatılan sütlerin vitamin bakımından değeri azalır. Sütten en çok geçen hastalık veremdir. Bunun haricinde kirli kaplara alınan sütlerle tifo, kolera ve saire gibi hastalıklar da insanlara bulaşabilir. Bayat sütler sıhhate zararlıdır, mide ve barsak bozulmalarına sebep olur.

Sütten diğer, peynir, yoğurt vesaire gibi diğer önemli gıda maddeleri de imal edilir. Bu maddelerin yapılmasında da temizliğe çok dikkat etmek icap eder. Süt ve ondan yapılan bu gıda maddeleri her türlü hile ve karışıklığa müsait maddelerdir. Bu bakımdan süt sanayiinde çok dikkatli bir kontrol sistemine ihtiyaç vardır.