İshalin Başlıca Nedenleri
Kötü beslenme . Bu çocuğu zayıflatır ve diğer sebeplerden dolayı olan ishali daha kötü ve daha sık yapar.
Suyun az oluşu ve temizliğin yetersizliği(tuvaletlerin yeterli olmayışı) ishale sebep olan mikropların yayılmasına yolaçar.
Virüs enfeksiyonu veya 'bağırsak gribi'
Bakteri, amipler, , veya giardia , dan meydana gelen bağırsak enfeksiyonları
Bağırsak kurdu enfeksiyonları , (kurt enfeksiyonlarının çoğu ishal sebebi değildir).
Bağırsak dışındaki enfeksiyonlar
Sıtma (Afrika, Asya ve Pasifik'in bazı bölgelerindeki ialciparum tipi
Gıda zehirlenmesi (Bozulmuş yiyecekler
AİDS (Uzun süreli ishal, erken belirtisi olabilir,
Sütün hazmedilmemesi (Daha çok, ciddi şekilde beslenme yetersizliği görülen çocuklarda ve bazı yetişkinlerde)
Bebeklere yeni verilen yiyeceklerin kolay hazmedilememesi
Bazı yiyeceklere karşı alerji olması (su ürünleri, vs.; bazen bebeklerin inek sütü veya diğer sütlere karşı alerjisi olur. Ampisilin veya Tetrasiklin gibi bazı ilaçların yan etkileri
Yumuşatıcılar, boşaltıcılar, rahatsız edici veya zehirli bitkiler, bazı zehirler.
Fazla miktarda ham meyve veya ağır ve yağlı yiyeceklerin yenmesi.