acıkma Enerji gereksinimini karşılamak için organizmayı besin aramaya yönelten fizyolojik durum. İnsanlarda bu duygu kan şekerinin azalmasına ve midenin açlık kasılması da denen şiddetli kasılmalarına bağlıdır. Acıkma duygusu çok az besinle bastırılsa bile açlık ancak enerji gereksiniminin tam olarak karşılanması durumunda bütünüyle ortadan kalkar.
Açlık durumu hipotalamusta bulunan sinir merkezleri tarafından düzenlenir. Bunlardan biri açlık, öbürü tokluk merkezidir. Açlık merkezinin uyarılması açlık, tokluk merkezinin uyarılması ise tokluk duygusu uyandırır. Açlık merkezi lezyonları aşırı açlık duygusuna (hiperfaji) yol açar.
Hipotalamus merkezlerindeki dengesizlik şişmanlığa neden olabilir.