Barsak hastalıkları: insan bağırsağı ince ve kalın barsak olmak üzere 2 kısımdan yapılmıştır, ince barsaklar 7-8 metre uzunluğunda "Duodenum, jejunum, ileum" ismi verilen 3 bölümden meydana gelir. Bu bölümlerin iç yapıları ve fonksiyonları farklıdır.

İnce barsaklar çok hassas, hücreleri durmadan değişen, gıdaların emildiği önemli bir organımızdır. Onsuz yaşamak mümkün değildir. İçinde 24 saatte 20 litre su salgılanıp emilir. Bu emilmede ufak bir hata ishallere sebep olur.
Kalın barsaklar daha geniş çapta, 2-2.5 m uzunluğunda, boğumlar gösteren bir organdır. Görevi kalan tuz ve suların emilmesi yanında gıda artıklarının saklanıp atılmasıdır. Bu organ olmadan yaşamak mümkündür. İnce barsaklarda hemen hemen ciddi bir mikrop ortamı yoktur. Kalın barsaklar mikroplardan zengindirler ve gıda artıklarını parçalayarak dışkının pis kokusunun oluşmasına neden olurlar.

Her iki barsak da kandan ve kılcal damarlardan çok zengin organlardır. Bir sindirim sırasında vücut kanı buraya hücum ettiğinden çok yiyen veya düşük tansiyonlu kişilerde beyine giden kan azalır, yemekten sonra uyku hali veya baş dönmesi, fenalık hissi gibi olaylar ortaya çıkar.

ince barsaklar ağız, mide ve onikiparmak barsağında sindirilen gıdaları ancak emilecek özel şekilleri ile tanır ve emer. Sindirilmemiş bir yağı emmez, yağ dışkı ile dışarı atılır. Bu olaya "MALABSORPSIYON" ismi verilir.

Barsak hastalıkları çeşit çeşittir. Bu organların hastalığında en önemli bulgu ishaldir. Bulantı, kusma, gaz, karın ağrısı ve ateş de tabloya iştirak eder.
Barsakların başta tifo olmak üzere, paratifo, virüslere bağlı "Enterit" denilen ve yaz ishallerinizi başlıca sebebi olan hastalıkları ani başlayıp gelip geçici hastalıklardır.,

Üremide, şeker hastalığında, ülserlerde, safra kesesi ve karaciğer hastalıklarında barsaklara ait önemli sorunlar ortaya çıkar.

Barsakların en önemli hastalıklarından bir grubun da barsak tümörleridir, özellikle kalın barsağın son kısmı olan ve "Rektum" adı verilen bölgenin kanserleri tıbbın önemli konularından biridir. Bu bölgede ayrıca müzmin ülserli hastalıklar ve polipler de sık sık sorun yaratır.

ince barsaklarda ve kalın barsağın başlangıcına yerleşen tüberküloz enfeksiyonu da tanı koyana kadar doktorlara kök söktürür. Nadir bir olay değildir.

Barsakların en uğraştırıcı ve en uzun süren ve sebepleri halen tam olarak bilinmeyen 3 hastalığı vardır. Bunlar "ülseröz kolit", "Crohn" ve "Behçet "hastalıklarıdır. Dünyada önemli bir artış göstermektedirler.

Barsakların diğer Önemli ve müzmin bir hastalığı da mısır hariç başta buğday olmak üzere tahıllarda bulunan "Glüten" isimli bir maddeye karşı bazı kimselerde ortaya çıkan hassasiyete bağlı olarak ağır ishalli bir barsak hastalığıdır.

Barsak cidarlarının bir otomobil lastiğinin balonlaşması gibi bir yanından üzüm tanesi şeklinde incelip şişmesine "Divertikül" adı verilir. Doğuştan veya sonradan olabilir. Divertiküller delinerek,kanayarak ltihaplanarak ciddi hastalık tablolarına sebep olabilirler.Barsak hastalıklarının diğer önemli bir grubu da barsaklarda yaşıyan parazitlerin yapmış oldukları hastalıklardır. Bu parazitler mikroskopik veya gözle görülebilen cinsten olabilirler. Mikroskopik parazitlerin en önemlisi amiblerdir.
Gözle görülen parazitlerden en sık rastlanılanı barsak solucanlarıdır. Şerit dediğimiz yassı solucanlar ve benzerleri çocuklarda gelişme geriliğine, kansızlığa, iştahsızlığa, ishallere ve zatüriye kadar varan başka organ hastalıklarına sebep olurlar.

Yukarıda saydıklarımız barsakların sık görülen hastalıklarıdır. Bunların dışında barsakların sık görülmeyen daha bir çok ender hastalıkları vardır.