İnsanın sulu ve günde birden fazla dışkılama yapması ishaldir. İshal bir hastalığın önemli bir işaretidir. İshaller ya birden başlarlar, birkaç saat birkaç gün, bazen kendiliğinden, bazen de ilaçlarla geçerler ya da aylar, hatta yıllarca devam edebilirler. Her iki tip ishalli durumlarda dışarı çıkış 10-50 arasında değişebilir.Bazı ishaller ağrılı veya sümüklü olabilir. Bütün bunlann anlamı farklıdır. Birden başlayan ağrı, çok sayıda ishaller ağır su ve tuz kaybına sebep olarak ölüm tehlikesini getirebilirler. Bu, çocuk ve yaşlılarda daha tehlikeli olmaktadır. Yaz ishalleri (virüslerle olan) bunlardan biridir.

Müzmin ishaller genellikle kolit ismi verilen bir grup hastalığın önemli işaretidir. Ciddi araştırmalara gerek vardır. Bu ishaller beslenmeyi de bozarak şahsı kansızlık, halsizlik ve bitkinliğe sürükler. Çocuklarda gelişme geriliğine sebep olurlar.