Bir çok hastalıklarda ortay çıkan ve önemli bir araz olan kusmak, çok zaman insan hayatını tehlikeye sokan bir olaydır. Bir kusma olayı karşısında bunun sebebini mutlaka tayin etmek mecburiyeti vardır.

Özet olarak kusma sebepleri şu şekilde sıralanabilir: Beyin iltihapları, beyin urları, kulak iltahaplan, bazı göz hastalıkları, ateşli hastalıklar, boğaz iltahaplan, bademcik abseleri, yemek borusu hastalıkları, safra kesesi iltahap ve taşları, barsak tıkanmaları ve düğümlenmeleri, karın periton zarı iltahaplan, pankreas iltahaplan, kadınlarda yumurtalık iltahaplan, zehirlenmeler, müzmin böbrek hastalıkları ve üremi, yüksek tansiyon, ruhi sebepler.Kusmaların en büyük tehlikesi vücuttan su ve tuz kaybetmektir. Bunun neticesi tansiyon düşer ve hastalar şok durumuna girerler. Kusma sebebi ne olursa olsun, vücudun her hangi biryerinden kalkan refleksler beyindeki kusma merkezini uyarırlar. Vasıta tutmalarının esası da buna dayanır. Bazı kusmalar mide bulantısı ve öğürtü ile meydana gelirler. Bazıları da birden bire ve öğürtüsüz olurlar. Bu durumda daima beyine ait bir sebep düşünmek lâzımdır. Bazı kusmalar kanlı olurlar. Bu durumda midede bir tahriş veya bir ülser akla gelir. Safralı kusmalar acı tadda olurlar. Ekşi ekşi kusmalar mide asidinin arttığını gösterir.