Duodenum Ülseri Belirtisi: Duodenum ülserinin en önemli arazı, aç karnına görülen mide ağrılarıdır. Ağrı ile beraber midede kazıntı, yanma, ekşime ve gaz şikayetleri olur. Çok zaman yemek yemekle bu şikayetler azalır. Ağn daha çok göbeğin etrafında ve burkulur şekildedir. Hastaların iştahında ciddi bir azalma olmaz. Bu hastalar çok zaman gece ağrı ile uyanırlar ve bir şey yemek ihtiyacını duyarlar. Bu hastalann diğer bir özelliği de, şikayetlerin daha ziyade ilk ve sonbahar aylarında ortaya çıkmasıdır.Günler ve aylarla devam eden ağrılar çok zaman birden kendiliğinden kesilir. Bu hastalığın geçtiğine bir işaret değildir. Hastalığın huyu budur.