Duodenum Ülseri Tedavisi: Tedavisi oldukça güç olan duodenum ülserinin en büyük tehlikesi mide kanamasına ve ülserin delinmesine sebep olmasıdır. Bazen, yıllarca süren bu hastalıkta barsak cidarı sertleşerek, barsak tıkanmalarına da zemin hazırlar. Bütün bu durumlarda ve ekseriyetle ameliyatla müdahaleye ihtiyaç duyulur. Ufak kanamalar istirahat ve ilaçla tedavi edilirler.Duodenum ülseri tedavisinde en önemli nokta diyettir. Bu hastalar her türlü acı, ekşi, asitli, salamura yiyeceklerden uzak durmalıdırlar. Çiğ sebze ve meyvalar hastalığın düzelmesine engel olurlar. Alkollü içkiler, çay ve kahve gibi mide asidini artıran yiyecekler de tamamen yasaktır. Çünkü bu maddeler mide asid salgısını artırarak ülserin tahrişini hızlandırırlar. Bu hastaların diyetinde en iyi gıdalar ızgara ve haşlama etleridir. Süt bir ilaç gibi tesir
eder. Sütle hazırlanmış yemekler, makarna, pilav, püre gibi yumuşak gıdalar günlük yemek listesini teşkil ederler. Hastaların sıksık, günde 5-6 defa yemek yemeleri ve mideyi dolu bulundurmaları uygundur. Kanama hallerinde hastalar sadece süt diyetine tabi tutulurlar. Bütün bunların yanında, midenin asit salgısını azaltan ve fazla asidi tutan çeşitli ilaçlar da doktor kontrolü altında kutlanılırlar. Bu hastalık tedaviye oldukça inatçı, uzun yıllar süren bir hastalıktır. Erken teşhis edildiği vakit, tamamen geçer.