Parazitler Nasıl Bulaşır?: İnsan vücudunda da yaşayan çeşitli parazitler vardır. Bu parazitlerin bir kısmı bârsaklarda, bir kısmı safra kesesinde, bazısı kanda veya adalelerde yaşar. Deride yaşayan parazitlerin en meşhuru uyuz böceğidir. Bunun haricinde çeşitli mantarlar da deride parazit şeklinde yaşarlar.Barsak parazitlerinden en sık rastlanan barsak solucanları, oksirüs ismi verilen kıl kurtları ve çeşitli tipdeki şeritlerdir. Ağız yolundan ve yumurtaları ile bulaşırlar. iyi yıkanmamış sebze ve meyveler, iyi pişmemiş etler ve kirli ellerde, tırnaklar arasına yerleşmiş yumurtalar bulaşmayı temin ederler. Barsağa giden yumurta veya ufak kurtlar vücutta bir gelişme safhası geçirerek tekrar barsağa yerleşir ve gelişirler. Barsakda insanın gıda maddelerinin emilmesine engel olurlar ve kan emerler. Ayrıca sindirim kanalında çeşitli hastalık ve yaralara zemin hazırlarlar. Karaciğerin ve safra salgısının bozulmasına sebep olurlar. Bu parazitlerden bazıları da akciğerlerde, beyinde ve adalelerde ciddi bozukluklara fırsat vererek hayatı tehlikeye sokarlar.