Pilor darlığı önemli bir hastalıktır. Pilor kanalının doğru dürüst açılmaması sonucu meydana gelir. Gıdalar mideden barsaklara geçemez ve hasta yediklerini devamlı şekilde kusarak dışarıya çıkarır. Aynı zamanda mide genişler ve sarkar. Kusma esnasında hastalar fazla miktarda su ve tuz kaybettiklerinden şoka dahi girerler. Aynı zamanda bunlar kalsiyum da kaybederler ve bazı tetani halleri ortaya çıkar.

Pilor darlığı oldukça tehlikeli bir durumdur. Süratle teşhis ve tedavisi icap eder. Tek tedavi yolu da ameliyattır. Bu hastalık daha çok mide ülserlerinden ve kanserlerinden sonra olur. Bazen de doğuştan olabilir. Küçük yaşda kusmalarla dikkati çeker.