Suni Böbrek Nedir? Suni Böbrek Hakkında Bilinmesi Gerkenler

Tıpta hayat kurtarıcı, asrımızın önemli bir keşfidir. Vücutta metabolizma sonu biriken zehirli madde ve artıklar bilindiği gibi böbrekler ve idrar yolu ile atılmaktadır. Böylece sağlığın devamı mümkün olur. Fakat, böbrekler hastalanıp bu vazifeleri yapamadığı zaman vücutta zehirli maddeler birikerek kalp ve beyin gibi hayati organları tehlikeye sokar ve sonunda ölüm meydana gelir. Normal bir insanda böbreğin onda biri vazife görür ve onda dokuzu yedek olarak kalır. Ancak ihtiyaç olduğu vakit bu yedek kuvvet vazifeye karışır. Fakat, bazı had böbrek hastalıklarında veya tamamen tahrip olmuş müzmin böbrek hastalıklarında böbrekler hiç bir vazife göremezler, idrar miktarı azalır, bazen de hiç idrar çıkmayabilir. Bu durumda vücutta zehirlenme başlamış demektir. İşte bu tehlikeli hastalığa üremi ismi verilmektedir.

Yapay böbrek had üremilerde büyük hayat kurtarıcıdır. Bir kazana benzeyen, son zamanlarda daha gelişmişleri yapılan bu alet insan böbreğinin yaptığı vazifeyi üzerine alır ve asıl böbrekler düzelene kadar bu vazifeye devam eder. Bunun için hastaların atar ve toplar damarları ufak bir sonda ile bu alete bağlanır ve devamlı olarak kan suni böbreğin içinden geçerek süzülür.

Aletin içinde özel plastik süzgeçler ve özel şekilde hazırlanmış, kanın terkibini bozmayan, fakat zehirli maddeleri tutan solüsyonlar vardır. Suni böbreğin tatbikinden sonra hasta saatlerce bu alete bağlı kalır ve bu temizlik hastaya günlerce yeterli olur.

Müzmin böbrek hastalarında da hastanın yaşama süresini uzatmak için sun'i böbrekden faydalanılır. Bu esnada da hastaya böbrek nakli için hazırlıklar yapılır. Sun'i böbreğin diğer faydalı olduğu bir yerde zehirlenmelerdir. Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya bulunulan ağır zehirlenmelerde, zehirli maddenin süratie kandan temizlenmesi için sun'i böbrekden faydalanılır. Bu güne kadar bu yolla binlerce insanın hayatı kurtarılmıştır.

Sun'i böbrek tatbiki ve âletin kullanılması özel bir ihtisas işidir ve özel şekilde yetiştirilmiş ekiplere ihtiyaç vardır. Aynı zamanda da pahalı ve masraflı bir sistemdir. Fakat, insan hayatı için bütün bunların bir değeri yoktur.