Sindirim sistemi birçok bölümlerden oluşmuştur. Bunlar yemek borusu (esofagus), mide ve tüp biçiminde yiyeceklerin içinden geçerek özümlenerek artıkların oluştuğu ince ve kaim bağırsaklardır. İki büyük bez olan karaciğer ve pankreas da çeşitli enzimler ve sindirime yardımcı başka maddeler üreterek sistemin çalışmasını sağlarlar. Safrakesesi (karaciğerin hemen altıdaki içi boş bir organ) karaciğerin salgıladığı safrayı depolar. Yediğiniz besin sindirim yollarında kas kasılmaları yardımıyla aşağı iner ki bu kasılmalar genelde istem dışıdır. Sindirim süresinde besinin yapısı değişir ve özümlenecek hale gelir. Yararlı besinler özümlendikten sonra sindirim yollarınızdan artık maddeler dışarı atılır. Sindirim, yemeğinizi çiğnediğiniz anda başlar. Yemek ufak parçalara ayrılır ve salya bezlerinden salgılanan salya ile karışır. Salyanızda pityalin adlı bir enzim vardır ve bu nişastaları (karbonhidratları) şekere çevirir. Çiğneme sonucu yiyecekler lapa kıvamına gelir. Yutkunma ile boğazınızın arkasına gider, nefes borusunun (larynx) önünden geçerek yemek borusunun üst kısmına varır. Ufak bir organ kapanarak, (küçük dil) bunların nefes borusuna kaymasınıönler. Küçük dil bir an aksaklık yapar kapanmazsa kişiyi öksürük tutar. Buna halk arasında yemeğin "yanlış yere gitmesi" denir.