Midenizin duvarları güçlü kat kat kaslardan oluşur. Bu kaslar midenin yayık gibi hareket ederek yiyecekleri daha ufacık parçalara ayırmasını sağlar. Mide cidarındaki bezlerin salgıladıkları mide suları da bu yiyecek parçacıklarıyla karışarak sindirime yardımcı olur. Bu salgılarda pepsin denen sindirim enzimi vardır ve proteinlerin parçalanmasını sağlar. Hidroklorik asit de pepsinin işlevini yapabilmesi için gerekli ortamı sağlar. Çok önemli bir işlevi olmakla birlikte mide yiyeceklerin parçalanmasında ve sonraki özümlenmesinde hayati bir rol oynamaz. Sadece alkol, basit şekerler ve bazı ilaçlar midede özümsenir. Midenizde üretilen asitle mide zarı arasında çok hassas bir denge vardır. Bu denge
bozulursa mide ülseri denen hastalığa yol açacak sorunlar ortaya çıkabilir Yiyecekler midenizi iki safhada terk eder. Önce midenin üstü kasılır ve daha sulu yiyecekleri ince bağırsağa doğru iter. Daha katı yiyecekler daha sonra, midenin alt bölümünün hareketleriyle mideyi terk eder. Yarıöğütülmüş yiyecekler pilorik kanaldan ince bağırsağın üst bölümüne yani duodenuma (12 parmak bağırsağı) geçer