İnce bağırsak uzun tüp şeklinde boyu 4-7 m. arasında değişen (kaslara ve ölçülme şekline göre) bir organdır. Uç bölüme ayrılır. Duodenum en kısa parçasıdır ve gerçek özümleme burada başlar. Jejenum denen ve en uzun kısmı olan bölümde asıl özümlenme gerçekleşir. İnce bağırsağın son bölümü olan ilyumda ise B12 gibi vitaminler özümlenir. Ayrıca yiyeceğin kalın bağırsağa geçmesinden sorumludur. Duodenum yiyeceklerin karışmasına ve
mide asidinin nötralize edilmesine katkıda bulunur. Karaciğer ve safrakesesinden gelen safra ve pankreasdan salgılanan insulin sindirime yardımcı olan sularını duodenuma boşaltır ve böylece özümlenmenin en iyi şekilde olmasını sağlar. Yarı-katı yiyecekler aşağıya doğru harekete devam ederken başka enzimler de harekete geçip özümlemeyi sürdürür. Bu işlemde yiyecek daha ufak parçalara bölünerek özümlenip kana karışır. Nişastalar daha basit şekerlere ve proteinler amino asitlere dönüşür. Yağlar safra ve pankreas salgılarıyla suda eriyebilir hale gelir ve kana karışması sağlanır. Ayrıca mineraller, vitaminler, su ve elektrolitler (sodyum ve kalsiyum gibi) ince bağırsağın duvarlarından özümlenerek kana karışır. Kalın bağırsağa geçmeye hazır olduğunda bütün besinler özümlenmiştir.