Bu noktada sindirim sisteminizin rolü değişir. Artık görevi sindirilmemişözümlenmemiş yiyecek ve suyu atmaktır, ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçen sular tekrar özümlenir. Bu işlemde kalın bağırsak çok etkili çalışır. Her gün kalın bağırsağa giren 10 litre kadar sudan 9.9 litresi anüse ulaşmadan tekrar özümlenir. Kalan artık maddeler kolonda yollarına devam edip rektuma iner ve buradaki kaslar dışarıçıkmasını sağlar.