Şekli su kabağına benzeyen mide, karnımızın üst sol bölümünde tam göğüs kafesinin altında yer alır. Mide esofagustan gelen yiyecekleri toplar ve sürekli yayıktaki çırpma, karıştırma hareketiyle yiyeceği yarı sıvı hale getirir. Ayrıca mide, bazı asitler salgılar. Bunlar da enzimleri harekete geçirerek sindirim işleminde yardımcı olurlar. Midedeki sıvıya dönüşmüş maddenin çoğu daha ileri sindirim ve özümlenmek üzere ince bağırsağa boşalır. Mide her zaman düzgün çalışmaz. Hepimiz zaman zaman mide yanması, hazımsızlık ve ağrıdan şikâyet ederiz. Bu huzursuzluklar çoğunca tıbbi bir önleme gerek kalmaksızın geçerler. Fakat bu sorunlar inatla sürerse daha ciddi bir problemin işaretçisi olabilirler. Bunlar midenin içini kaplayan zarın yaraya çok dayanıklı olmasına rağmen zedelenmesi şeklinde ortaya çıkar. Bu ülser dediğimiz bir yaranın oluşmasıdır. Ülser, gastrit ve diğer mide sorunları aşağıda anlatılmıştır.