Ülser hastalarının çoğu ilaca olumlu cevap vermektedir. Tedavinin temeli ya asit miktarını azaltmak ya da midedeki ve deodonumdaki koruyucu zarı güçlendirmektir. Tedavide uzun yıllardır kullanılan yöntem antiasit bazlı ilaçlardır. Bunlar solüsyon halindeki antiasitlerin yemeklerden 1 saat önce ve 2 saat sonra ve yatmadan alınmasıdır. Son yıllarda mide ve deodonumdaki asitleri azaltan yeni bir ilaç bulunmuştur. Bunlara H2 blokerleri denmektedir. Bunlar simetidin, ranitidin vefomotidin'dir.Bu ilaçlar eskiden beri kullanılmakta olan solüsyon halindeki antiasitler kadar etkili olmaktadır. Genelde tedavi süresi 6 haftadır. Ülseriniz düzeldikten sonra da doktorunuz daha ufak dozlar alarak tedaviye devam etmenizi önerebilir. Diğer bir ilaç da mide ve deodonum zarının üzerinde bir tabaka oluşturan sukralfatdir. Ayrıca misoprostil de yeni piyasaya sürülmüş bu tür bir ilaçtır. Bunların yerine antiasid-ler kullanılmaktadır.