Ülserlerin ameliyatla tedavisinde de çeşitli yöntemler vardır. Akut bir delinme vakasında derhal ameliyat gerekebilir. Doktorunuzun görüşüne göre, ameliyat sırasında karın boşluğuna mide veya deodonumdan fırlayan kısmı içe iterek sadece deliği kapatabilir. Kontrol edilemeyen akut kanamada kanamaya neden olan damarı bağlayabilir. Genelde bu ülserin dibindedir. Bazen de tüm ülser kesilip çıkarılır. Bu acil önlem ameliyatı dışında, uzun süren bir ameliyatı kaldıracak gücünüz olduğuna kanaat getirirse doktorunuz midedeki asit üretimini azaltmak için de ameliyata devam edebilir. Bu da acil durum olmadığı hallerde yapılacak bir ameliyatın benzeridir.