Midelerinin tümü veya bir kısmı alınmış olan hastalar bazı yiyecekleri sindiremezler. Demir eksikliği en sık görülen durumdur. Bunda da kan kaybı veya demirin sindirilmesindeki güçlük söz konusudur. Demir eksikliğinden doğan kansızlık ayrıca kan kaybı olmazsa birkaç yılda ortaya çıkabilir. Bu ya ağızdan alınan haplarla ya da demir içeren ilaçların iğne olarak yapılmasıyla tedavi edilebilir. Ayrıca, mide (intrinsik faktör) denilen bir madde üretmekte ve bu da B12 vitamininin sindirilmesinde yardımcı olmaktadır. Bu faktör midenin büyük bir bölümünün çıkarılmasından sonra çok azalırsa veya tamamen yok olursa Pernicious Anemi görülebilir. Ağızdan B12'nin alınrpası veya iğne ile verilmesi pek yararlı olmaz çünkü vücut bunu özümseyemez.