Süt ve antiasitler geçmeyen üst ve orta karın bölgesi rahatsızlıkları. Siyah, katranımsı büyük abdest, kan kusmak, yemek sonrası kusmaları, kilo kaybı, kansızlık, yemek sonraları gerilme ve normal doygunluk hissi.
Şok: Soğuk ve sert, pürüzlü cilt bayılma fazla kan kaybı işaretidirler. Mide tümörlerinin çoğu habistir. Genelde 50-70 arasındaki erkeklerde kadınlara oranla iki kat fazladır. 40 yaşın altında pek görülmez. Bu tümörlerin ancak % 10'u selimdir. Habis tümörler gibi bunların da erken belirtileri abdestteki mikroskobik kanamalardır ve ancak laboratuvar testleriyle belli olur. Habis tümörlerin sebebi belli değildir. Kalıtımsal faktör rolü vardır. Yakın akrabalarda bu hastalık olan kişilerde diğerlerine gör 2-4 kat daha fazladır. Bazıülkelerde, örneğin Japonya'da, mide kanserine çok sık rastlanmaktadır. Fakat ABD ye göç etmiş Japonların çocuklarında bu kansere çok daha seyrek rastlanmaktadır. Bu bulgu da beslenmenin rolünün önemli olduğukanısını uyandırmaktadır.