Dünyada genelde yaygın olmasına rağmen ABD'de sık rastlanmaz. Normal geçiş yolu ağızdandır. Homoseksüellerdeki ishallerin esas nedenlerinden biridir. İshalin sebebini bu organizma olduğunu anlarsa doktorunuz metronidezol verdirebilir. Bazen başka ilaçlar da kullanılabilir.