Kolon duvarından çıkan çok sayıda kesenin oluşumuna divertiküloz denir. Ekseriyetle bu keseler sancı veya başka hiçbir işaret vermezler. Ancak bu keselerin veya etraflarının iltihaplanmasına divertikülit denir.
SEBEBİ NEDİR?
Sebebi bilinmemektedir. Fakat divertiküllerle ilgili problemler A.B.D. gibi endüstrileşmişülkelerde daha sık görülür. Bunun için bazı doktorlar batıda lifli yiyeceklerin az yenmesinin ana faktör olduğunu düşünürler. Divertikülitle ilgili hastalıklara yakalanma riski yaşla artar. Batılıülkelerde 50 yaşın üstündeki kimselerin yüzde 20 ila 50'sinde bu hastalık vardır.