Ekseriyetle bu poliplerin hiçbirisi kolaylıkla görülmez;
* Son zamanlarda bağırsak hareketlerinde görülen değişiklikler,
* Dışkıda mikroskopik miktarlarda kan bulunması,
*Anüsten balgam gelmesi.
Kalın bağırsakda selim (habis olmayan) tümör bulunması yaygın bir vakadır. 60 yaşın üstündeki her üç Amerikalı'dan ikisinin kolonunda bir cins tümöral gelişme veya doku sakatlığı vardır. Tümörlerin çoğu kolonun iç cidarından çıkar. Bunlar genelde zararsızdır ve tesadüfen keşfedilirler. Ekseriyetle kolon kanseri testler mide veya başka bir hastalığın teşhisinde çekilen filmlerde görülürler.
Kolonda birçok farklı polip çeşidi bulunmuştur. En yaygın olanı hiperplastik poliptir ve genelde çapı 1 cm'den küçüktür. Bu ufak polipler sağlık yönünden risk oluşturmazlar ancak eğer bu tip polipler daha büyürlerse, çapları 1 cm'nin üstüne çıkarsa, mikroskop altında doğru teşhis yapabilmek için alınmaları gereklidir. Gençlerde görülen polipler çocukluk çağında olur. Çocuğunuz makattan gelen (rektal) kanama geçirebilir veya polipin dışkılama sırasında anüs kanalından aşağı düştüğü bile görülebilir. Bu polipler kolonoskopla kolaylıkla alınabilir. Ayrıca bunlar dejenere olup habis ur haline dönüşmezler. İltihaplı poliplerin kolon cidarının bozulmasından veya uzayan ülsere bağlı kolitlerden sonra cidarın iltihaplanmasından meydana geldiği düşünülmektedir. Bunlar da sağlık yönünden önemli bir risk değillerdir. Başka bir önemli polip grubu da adone-matözdür.
Adenomatöz poliplerin (salgı yapan dokularda oluşan polipler) habisleşme istidadı vardır ve ur büyüdükçe bu ihtimal de artar. Bu nedenle kanser oluşmasınıönlemek için bu polipler alınmalıdır. Çoğu zaman alma işi kolonoskopi yoluyla yapılır. (Kolonoskopi) Kimi zaman poliplerin de birkaç hücresinde mikroskopik kanser görülür. Tedavisi kolonoskopiyle bunların alınmasıdır. Bazen kanserin polibin dışına dağılmış olmasından şüphe edilir ve doktor kolonun bir kısmını yani polipi, etrafındaki dokuyu ve lenf düğümünü kapsayan bir bölgeyi almak için ameliyat önerebilir. Kolon poliplerin çoğu irsi sayılmaz fakat bir ailenin fertleri arasında birkaçından fazlasında görülme eğilimleri vardır. Ayrıca eğer bir kimsede kolon polipi çıkarsa ilerde diğerleri de çıkabilir. Kolonik polyposis denilen hastalıkta kolon polipleri görülür ve irsiyet faktörüçok yüksektir. Bu nadir görülen hastalık kolonun her tarafında çok sayıda (ekseriyetle 1000 veya daha çok) polip görülmesi olarak tarif edilir. Bu poliplerin hiçbir belirtisi olmayabilir veya makattan gelebilir. Bu durumun görüldüğü tipik devreler çocukluk veya delikanlılık devreleridir. Gardener Sendromu vücudun diğer kısımlarındaki iyi huylu (selim) urlarla birlikte örneğin Lipoma, fibroma ve teomas çok sayıda kolon ve diğer bağırsak poliplerinin bulunması halidir. Neticede kolon kanseri kaçı-nılmazdır.Onun için teşhis konur konmaz kolonun alınması tavsiye olunur. Ayrıca kan bağı olan kimselerin de erken yaşta muayeneden geçmeleri gerekir. 10 ila 12 yaş arası uygundur. Böylece kolon polipleri bulunursa gerekli tedavi yapılabilir.