Birçok kimse her gün tuvalete çıkmamayı kabızlık olarak bilir. Her gün çıkmak şart değildir. Bazıları için haftada 3 defa, bazıları için her gün çıkmak muntazam çıkmak sayılır. Esas kabız haftada üç defadan az büyük abdeste çıkmamaktır. Yanı sıra karın şişmesi olur ve rahatsızlık duyulur.