İleostomi ve kolostomi bağırsağın büyük bir kısmının alındığı ameliyattır. Bu genelde kanser de veya Crohn hastalığında yapılır. Hazım artıklarının normal olarak atılabilmek için geçtikleri yol alınır, onun için karın duvarında bir delik açılır. Bağırsağın bir kısmı bu delikten çıkarılır. Böylece dışkı, deliğin üzerine emniyetli bir biçimde takılan torbaya boşalır. Bu iki uygulamanın esas farkışudur. Kolostomide kolonun veya kalın bağırsağın bir kısmı karın duvarına çekilir; İleostomide ise ince bağırsağın son bölümünün delikten çekilmesi gerekir. Kolostomide cerrah kolonu muayene edip astalıklı kısmı kesip çıkarabilecek kadar bir yer açar. Bazen anüs ve rektum da alınır ve anüs bölgasi dikişle kapatılır. O zaman karında bir delik açılır ve kolonun bir kısmı buradan çekilir. Sonra torba emniyetli bir şekilde deliğin üzerine tutturulur. Dışkılar belli zamanlarda boşalman bu torbaya dökülür. Kolonun hangi kısmının alındığına bağlı olarak çeşitli kolostomi tipleri vardır. Dışkının sertliği hazmın kesintisiz gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlıdır. Örneğin eğer kolonun ilk bölümü torbaya boşatırsa dışkı yumuşak olur; eğer kolonun alt kısmı deliğe giriyorsa dışkışekillenebilir. Çünkü sıvının daha çoğu kolonda emilir. Bir sigmoid kolostomi gerçekleştirirken cerrah kolonun hastalıklı kısmını keser alır. Bu da artıkların atıldığı normal yolu ortadan, kaldırır Kalan bağırsak karın duvarındaki bir delikten dışarı çıkarılır. Dışkı bu deliğin üzerine takılan bir torbaya boşaltılabilir. Birçok kolostomi kalıcı olduğu halde bazen bir hastalık veya yaradan sonra bağırsakların bir kısmının iyileşebilmesine fırsat vermek için geçici kolostomi de yapılır. 0 bölge iyileştikten sonra delik kapatılır ve normal faaliyetin devam edebilmesi için bağırsak tekrar bağlanır.