Artan karın ağrısı,
Şişmiş karın,
Bulantı ve kusma,
Gaz veya büyük abdest çıkaramamak,
Ateş,
Düşük tansiyon.
Susuzluk Peritonit, karın organlarınıörten zarın bir bölgede veya yaygın biçimde iltihaplanmasıdır,
Peritonitler ekseriyetle karın boşluğundaki bakteriden kaynaklanır. Genelde bu bakteri mide ve
bağırsak (gastro entestinal) bölümündeki bir delinmeden veya içeri sızan bir yaradan veya karın yaralarından girebilir. Peritonit, ayrıca pankreasın çıkardığı suya (enzim), hazım suyuna veya yaranın, delinmenin neden olduğu safraya karşı aşırı reaksiyon neticesinde de oluşabilir. Sistemik lupus erite-matosuslu kimselerde delinme olmaksızın iltihaplanma nedeniyle peritonit vardır. Peritonitin en yaygın sebepleri apandisitden divertikülitten veya hazımla ilgili ülserden kaynaklanan delinmelerdir. İnce bağırsağın tıkanması, bunun sonunda meydana gelen kangren ve bağırsak delinmesi de, peritonit yapabilir.