Sık sık tavsiye olunan diğer bir test de bükü-lebilir Proktosigmoidoskopik incelemedir. Bu test bükülebilir proktosigmoisoskopi denilen büküle-bilir aydınlatılmış bir tüp kullanarak kolonun alt bölümünün (sigmoid) ve rektumun araştırılmasıdır. Tüm kolorektal kanserlerin veya poliplerin neredeyse yüzde 50'si böyle bir inceleme sırasında görülebilir. Buna ek olarak Crohn hastalığı ve ülserleşmiş kolitler gibi hastalıkların teşhisi bu aletle yapılabilir. Onunla doku örnekleri alınıp mikroskop altında incelenebilir. Bu testlerin kaç zamanda bir yapılacağı tartışma konusudur. Bizim tavsiyemiz şudur; bir kimsenin aile geçmişinde kolon kanseri yoksa, bu araştırma 45 yaşında başlamak üzere her iki yılda bir yapılmalıdır. Evvelce polipi olanlar veya aile geçmişlerinde polipler bulunan kişiler için koİonoskop ile daha sık araştırma yapılması daha uygun olur. Bazı durumlarda rektumun ve sigmoid kolonun (kolonun alt kısmının) incelenmesinde eğilemez içi boş bir alet kullanılır. Bu sık sık kolonun baryumlu incelenmesi ile birlikte yapılır veya özellikle anüsdeki rahatsızlıkları teşhis etmek ve bazen de tedavi etmek için kullanılır. Bu uygulamaya sert proktoskopi denir.
Bükülebilir fiberoptikproktosigmoidoskop doktorun kolonunuzun- (rektum ve sigmoid) bir bölümünü incelemesini sağlar. Bu kolon kanseri için uygulanan yaygın bir radyografik incelenmedir.