Sararma (cildin ve gözlerin sararması)
Yorgunluk
iştahsızlık
Bulantı ve kusma
Koku ve lezzet alma hislerinde değişiklik.
Hafif ateş.
Sarılık bir virüsün neden olduğu karaciğer iltihaplanmasıdır. Bazı ilaçlar ve toksinler de (bk. Alkol, Toksin ve Uyuşturucuya Bağlı Sarılık) bu hastalığa sebep olabilir.
Bugüne kadar üç tip virütik sarılık belirlenmiştir. A tipi sarılık, B tipi sarılık ve "ne A ne de B tipi" olan sarılık. Üç tipin de belirtileri birbirine benzer. Delta etkeni yakın tarihte açıklanan bir sarılık nedenidir. Bunda B tipi sarılık virüsünün bulunması