B tipi sarılık daha ciddi bir virütik karaciğer
ler. Eğer sağlığınızı kazanacaksanız alkolden her zaman için uzak durmanız kesin şarttır. Buna ek olarak, alkole bağlı sarılık geçiren hasta iyileşme safhasında karaciğerde parçalanıp dışarı atılan (elimine edilen) ilaçlardan da uzak durmalıdır.