Karaciğer kimyevi maddeler ve karbon tetra-klorid (carbon tetrachoride) gibi endüstri toksinlerden zarar görebilir: Fakat ilaçların neden olduğu sarılık daha sık görülen hastalıktır. Hem reçete, hem de reçetesiz ilaçlar hassas bünyelerde sarılık yapabilir. Yaygın biçimde kullanılan birçok ilaç karaciğerde ters reaksiyon yaratabilir. Örneğin Isoniazidin (tüberkülozun tedavisinde kullanılan) alfamethyldopanın (yüksek tansiyon için alınan) ve ağrı kesici acetominophenin sarılıkla ilişkisi açıkça belirlenmiştir. Anestetik halot-han da diğer bir örnektir. Bazı ilaçların kimi vakada safra akışını engellediği ortaya çıkarılmıştır. Bunlar arasında antibiotik erythromycin, sakinleştirici chlorpromazine, ağızdan alınan gebelikten koruyucu haplar ve anabolik steroidler sayılabilir. Bu tür karaciğer komplikasyonları, o ilacı kullanmayı bırakınca birkaç gün veya hafta içinde ortadan kalkar: Eğer hamilelik sırasında sarılık olduysanız ağızdan koruyucu hapların hem de anobolik steroidler karaciğer kanseri vakalarınca ufak bir yüzdesiyle ilişkisi bulunmuş-tur.Bu nedenlerden eğer karaciğer hastalığınız veya karaciğer probleminiz olduysa hiçbir ilaç almadan önce doktorunuza bu konuda bilgi verin. Bunun ötesinde eğer sarılık laboratuvar bulguları varsa doktorunuz son iki ay içinde kullandığınız ilaçları da öğrenmek isteyecektir.
iltihap türüdür. Onun belirtileri aşağı yukarı A tipi sarılığınkilerin aynıdır, fakat daha şiddetli olabilir ve daha uzun sürebilir. Neticede, karaciğerin zarar görme olasılığı daha yüksektir. B tipi sarılık virüsü en sık hastalık taşıyan kanla temastan geçer. Uyuşturucu kullananlar kirli iğneleri birbirine geçirdiklerinden virüsü almaları olasıdır. B tipi sarılık hastası cinsel ilişkiyle de hastalığı yayabilir. Sarılık B virüsü alabilecek diğer gruplar da sağlık kolunda çalışanlardır. Kanla temas halindedirler. Tekrar tekrar kan nakline ihtiyacı olanlar da tehlike altındadır. (bk.He-mofili) Hamile bir kadın taşıdığı bebeğe virüsü geçirebilir. Bazı kimseler virüsü taşır, (taşıyıcı) etrafa bulaştırır, fakat kendilerinde hiçbir belirti görülmez. Evvelce B tipi sarılık geçirmiş kimseler taşıyıcı olmaya devam edebilirler. Komplikasyonsuz grubun yüzde doksanıüç dört ay içinde sağlığına kavuşur.