Bu tip sarılık belirtileri A ve B tipinin belirtilerine benzer ancak şiddeti azdır ve sararma olmayabilir. Bu hastalığa birden fazla tür virüs sebep olabilir. Bu tip sarılığın en belirgin özelliği hastalığı yapan virüsün veya virüslerin kan testlerinde ortaya çıkmamasıdır. Bu nedenle sarılığın bir kan nakli sonucu alınmış olması sık sık görülür. Esasında bu sarılık
tipi ilk defa kan nakli neticesinde sarılık almış olan hastahanedeki hastalarda bulundu. Bu "ne A ne de B tipi" sarılık türünün kan naklinin yanı sıra seks ilişkisi ile de geçtiğine inanılmaktadır. Bu tür sarılık kronik karaciğer hastalığına da sebep olabilir, (bk. aşağıda kronik sarılık) Son zamanlarda uygulanan bir test bu sarılığa neden olan bir virüsü belirlemekte çok olumlu netice verdi. Bu virüse C tipi sarılık virüsü adı verildi. Ancak bu türe sebep olan başka virüsler de olabilir.