Sarılığın özel bir tedavisi yoktur. Yatak istirahati şart değildir. Ancak çok hareketli olmamaya dikkat ederseniz, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Yeterli miktarda kalori almak önemlidir. Günlük kalorinin çoğunu sabah almak sizi daha rahatlatacaktır. Hiç olmazsa iyileşme döneminde alkolden uzak durmanız sizden istenilecektir. Hem alkol, hem haplar zaten zedelenmiş olan karaciğerinize aşırı yüklenir. Çok ağır vakalarda, özellikle gerekli yemek ve su ihtiyacını karşılamak için katı besinler yiyemiyor ve sıvı maddeler içemiyorsanız, hastahaneye kalk-, manız şart olabilir. Genellikle üç beş gün hastaha-nede bakılmanız yeterlidir. B tipi ve ne A ne de B tipi olmayan üçüncü türden sarılık geçirmişseniz doktorunuz sizden belli aralıklarla kan alabilir. Bu birkaç ay sürer. Karaciğerde iltihaplanma devam ediyor mu, yoksa normale dönüldü mü bakılır. Sarılık hastasını ailesinin diğer fertlerinden tamamen ayırmak (izole etmek) gerekmez. Ancak herkes hastalığın nasıl yayıldığını bilmelidir. Tuvalete çıktıktan sonra iyice elleri yıkamak önemlidir. Eğer hastanın sindirim artıkları, kanı veya herhangi bir vücut salgısı ile temas söz konusu ise çok sıkı bir temizliğin gerçekleşmesi de önemlidir.
ÖNLEM
Sarılık aşısı.