Önceleri virütik sarılık görüntünüz olabilir, fakat eğer belirtiler istirahate cevap vermezse ve kan testi neticeleri anormal olmaya devam ederse, doktor kronik sarılıktan şüphelenebilir.
Kan testlerinin yanı sıra biopsi (karaciğerden örnek alarak ufak bir doku alınıp mikroskop altında incelenmesi) yapabilir. Kronik aktif sarılık ciddi bir hastalıktır. Ölümle neticelenebilir. Devam eden kronik sarılık ekseriyetle idare edilebilir bir hastalıktır ve birden kendiliğinden iyileşebilir. Gene de hastalıktan kurtulmak aylar sürebilir