Hiçbir belirti olmayabilir
Kilo ve iştah kaybı
Karın ağrısı
Bulantı kusma
Genel yorgunluk ve halsizlik
Büyümüş karaciğer
Ascites (karın bölgesinde şişme)
Bulantı ve kusma
Kilo kaybı
Karaciğerin dokunmaya karşı hassaslaşması
Sarılık.
Sarılık (cildin ve gözlerin sararması) Karaciğerde oluşan tümörlerin çoğu habistir. Ekseriyetle vücudun diğer bir bölümünden sıçramış (metastas yapmış) kanserlerdir. Buna ikincil (sekon-der) tür karaciğer kanseri denilir. Karaciğer tümör, hücrelerinin istilasına açık bir bölgedir ve lenf bezlerinden sonra metastasın en yaygın olduğu bölgedir.
Karaciğerde veya safra kanallarında oluşan habis tümörlere birincil tür (primer) karaciğer kanseri (hepatosellüer veya kolanjiokersinoma) denir. Birincil tür karaciğer kanseri Amerika Birleşik Devlet-leri'ndeki otopside bulunan habis tümörlerin yüzde bir ila ikisini oluşturur. Karaciğer kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan iki veya dört defa daha çok görülür. Belirli faktörler insanı birincil tür karaciğer kanserine hazırlar. Bunlar siroz, B tipi sarılık gibi kronik karaciğer hastalıklarına yakalanmış olmak ve belli toksinlerle temas halinde bulunmaktır. Selim karaciğer tümörleri de oluşabilir. Bunların içinde en yaygın olanı hemangiomadır. Bunlar ekseriyetle karaciğer başka bir sebeple muayene edilirken ortaya çıkar. Normalde bu selim tümörlerin tedavi edilmesi gerekmez. Hepatik adenom (diğer bir selim tümör tipi) ekseriyetle uzun zaman doğum kontrol hapı(contraceptives) alan kadınlarda olur. Bu tümörler doğum kontrol hapı bırakıldığında gerileyebilir veya daha küçülebilir. Hepatic adenom ağrı yapabilir hatta yırtılabilir ve ameliyatla alınabilir. Uzun zaman ağızdan doğum kontrol ilacı almak bazen fokal modüler hiperplazi denilen durumu ortaya çıkarır. Bu bozukluğun ekseriyetle hiçbir belirtisi olmaz. Karaciğer kisti çok yaygındır ve genellikle tesadüfen karaciğer bilgisayarlı tomografi CT veya ultrasonog-rafi ile incelenirken ortaya çıkar. Karaciğer kistleri hiç risk taşımaz ve belirtilerine çok seyrek rastlanır