Karaciğer kanseri ekseriyetle ölümcüldür. Hastaların çoğu teşhisten sonra altı ay ile bir yıldan fazla yaşamazlar