Bazı vakalarda belirtileri (ağrıları) azaltabilmek için kemoterapi yapılır. Ancak kemoterapi çok nadiren neticeyi olumlu etkiler. Çoğalan, yayılan (me-tastas yapan) tümör vakasında ameliyat çok az etkili olabilir veya hiç etkili olmaz. Ancak, selim bir tümör çok büyük olur, rahatsızlık verirse veya birincil türden bir karaciğer kanseri küçük ve bir bölgede kalmışsa (lokalize olmuşsa).-ameliyat önerilebilir. Eğer tek bir yayılmış (metastas yapmış) tümör modülü uzak bir bölgeden (örneğin kalın bağırsaktan) sıçramış ise. ve başka hiçbir yerde kanserin yayıldığını kanıtlayacak belirti yoksa, iyileşebilir ümidiyle cerrahi müdahaleye gidilebilir