Karaciğerin büyümesinde belki de en sık görülen sebep yağ birikimidir. A.B. Devletlerinde yağlı bir karaciğer ekseriyetle kronik alkolizmden veya basit şişmanlıktan kaynaklanır.